Program komputerowy Logo Komeniusz

Sport strony

Temat: zawod w przyszlosci
" />To dobrze, że tyle osób chce być weterynarzami. Może dzięki temu za kilka, kilkanaście lat nie będzie już weterynarzy, którzy wytrzeszczają ze zdziwienia oczy widząc np. koszatniczkę... A ja nie chcę być weterynarzem Raz - to, co mówi M0j0 - biologia i chemia, co dla mojego humanistycznego umysłu jest co prawda ciekawe, ale w przypadku chemii - stresujące (boję się nauczycielki i mózg się buntuje, zaćmieniem ). Biologię nawet lubię, ale nie tak ekstremalnie żeby starać się na piątkę na przykład. Dwa - do tego trzeba mieć odpowiedni charakter... Jeśli praca ze zwierzętami (bo czemu nie?) to w sklepie zoologicznym od biedy.

Natomiast widzę siebie w zawodzie grafika komputerowego, webmastera, fotografa. Dość opłacalne zawody, a przy okazji jest to to, co lubię. Ewentualnie może np. tłumacz? Nauczyciel angielskiego, polskiego? Korepetytorka z tychże przedmiotów (tylko czy z polskiego w ogóle się daje korepetycje?)? Lub ogólnie - informatyka. Byle tylko nie skończyć w jakimś gimnazujm tłumacząc zbuntowanym (słusznie) uczniom, jak działa program Logo Komeniusz. Uch.

Cokolwiek wy wybierzecie - uczcie się języków!!! Np. ja się trzeci rok już uczę francuskiego i potrafię zapytać po francusku, która jest godzina Czy to nie przyjemnie? Bo fakt, że odpowiedzi i tak nie zrozumiem, jest już mniej istotny.
Źródło: gryzonie.info/viewtopic.php?t=7207Temat: Konkurs informatyczny
Wybieram się na konkurs informatyczny i chcialem prosic o pomoc, może zna ktoś jakieś strony (oprocz google) ktore pomogly by mi znales potrzebne informacje cytat:
A. Konkurs informatyczny

Wymagania konkursu dotyczące wiedzy i umiejętności:

1. W zakresie użytkowania i zastosowań komputerów:

#61623; historia rozwoju informatyki i komputerów,
#61623; zapisywanie liczb w systemach: dwójkowym oraz wykonywanie operacji na tak zapisanych liczbach, zamiana liczb w notacji w systemie dwójkowym na postać w systemie dziesiętnym,
#61623; podstawowe korzyści i zagrożenia społeczne, ekonomiczne, zdrowotne wynikające z rozwoju informatyki oraz powszechnego dostępu do informacji,
#61623; aspekty etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych, sposoby ochrony przed włamaniem do komputera,
#61623; elementy komputera i zestawu komputerowego, ich funkcje, podstawowe parametry mające wpływ na szybkość pracy komputera,
#61623; typy komputerów,
#61623; programy komputerowe ich rodzaje, postaci i rola - oprogramowanie dostarczone w szkolnych pracowniach komputerowych z MENiS,
#61623; komputerowe systemy operacyjne ich nazwy, podstawowe funkcje, praca z systemami typu MS-Windows ,
#61623; zasady nazywania plików i folderów oraz zasady zarządzania nimi ,
#61623; praktyczne użytkowanie podstawowych programów komputerowych typu: edytory dokumentów tekstowych, arkusze kalkulacyjne, programy baz danych, edytory: graficzne, muzyczne, prezentacji elektronicznych, kompilatory języków programowania
#61623; praktyczne użytkowanie sieci komputerowej,
#61623; wirusy komputerowe, skutki ich działania, profilaktyka i ochrona antywirusowa,
#61623; systemy operacyjne, ich nazwy, podstawowe funkcje
#61623; praktyczne wykorzystanie multimediów.

2. W zakresie przetwarzania tekstu:

#61623; funkcje edytora tekstu, przykładowe nazwy edytorów, kierunki ewolucji,
#61623; zasady edycji dokumentów tekstowych, podstawowe operacje edycyjne,
#61623; formatowanie czcionki, akapitu, dokumentu,
#61623; wstawianie i formatowanie obiektów,
#61623; tworzenie korespondencji seryjnej,
#61623; drukowanie dokumentów,

3. W zakresie tworzenia i wykorzystania grafiki:
#61623; programy do tworzenia grafiki komputerowej i obróbki zdjęć, ich nazwy i zastosowanie,
#61623; zasady pracy z programem Paint i Power Paint
#61623; zasady tworzenia prezentacji multimedialnej i pokazu slajdów,
#61623; wykorzystanie obiektów w prezentacji multimedialnej,

4. W zakresie zastosowania arkusza kalkulacyjnego do rozwiązania problemów z różnych dziedzin życia:
#61623; pojęcie arkusza kalkulacyjnego, jego funkcje, nazwy programów wykorzystywanych jako arkusze kalkulacyjne,
#61623; elementy arkusza, zasady pracy z arkuszem,
#61623; wprowadzanie, formatowanie, wyszukiwanie i sortowanie danych w arkuszu,
#61623; zasady tworzenia i formatowania wykresów , diagramów,
#61623; drukowanie arkusza,
#61623; rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
5. W zakresie zastosowania i tworzenia baz danych:
#61623; pojęcie bazy danych, typy baz danych, ich funkcje, nazwy programów wykorzystywanych jako bazy danych,
#61623; budowa baz danych, typy danych umieszczanych w bazach, zasady wyszukiwania informacji w bazach,
#61623; tabele, formularze, zapytania, kwerendy, raporty #8211; zasady ich tworzenia, formatowania oraz zastosowanie,
#61623; projektowanie i tworzenie przykładowych baz danych, drukowanie bazy danych lub jej elementów.
6. W zakresie wykorzystania sieci komputerowych:
#61623; znajomość pojęć: sieci komputerowe, WAN, MAN, LAN, INTRANET, EXTRANET, INERNET,
#61623; elementy sieci komputerowej, ich funkcje i istotne parametry,
#61623; usługi dostępne w Internecie #8211; zakres ich zastosowania, zasady obsługi, względy bezpieczeństwa,
#61623; zasady pracy w sieci lokalnej i globalnej,
#61623; netykieta.

7. W zakresie algorytmiki:
#61623; pojęcie algorytmu, przykłady algorytmów rozwiązywania problemów, definiowanie sytuacji problemowej, zasady tworzenia algorytmów i zapisywania w języku potocznym, w postaci schematu blokowego, procedur, które może wykonać komputer.
#61623; analiza i tworzenie algorytmów
#61623; znajomość algorytmów liniowych i rozgałęzionych
#61623; iteracja i rekurencja
#61623; przykłady algorytmów sortowania: bąbelkowe, przez wybór, kubełkowe
#61623; modelowanie i symulacja

I ETAP

Etap pierwszy przeprowadzony zostanie w macierzystej szkole ucznia w formie testu teoretycznego zawierającego również zadania otwarte (opisowe, matematyczne i z algorytmów) z zakresu treści przewidzianych programem nauczania w gimnazjum.

II ETAP

1. Na tym etapie sprawdzona zostanie umiejętność zastosowania wiedzy oraz narzędzi TI do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin.
2. Zadaniem uczestnika będzie praktyczne rozwiązanie problemów z zakresu treści przewidzianych programem nauczania w gimnazjum oraz wymienionych w wymaganiach.
3. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji następujące oprogramowanie: system operacyjny MS-Windows, pakiet MS-Office, pakiet Internet Explorer, Front Page, Logo Komeniusz, , Turbo Pascal, Visual Basic.

Literatura:

1. Podręczniki do informatyki w gimnazjum dla klas I #8211; III (według wykazu MENiS),
2. BIBLIOTECZKA KOMPUTER ĄWIAT - Encyklopedia wiedzy komputerowej, W-wa, lipiec 2003
3. Czasopisma:
- Komputer Ąwiat #8211; roczniki 2002 -2004
- Komputer Ąwiat #8211; Ekspert - #8211; roczniki 2002 -2004
- Komputer Ąwiat #8211;Twój Niezbędnik #8211; roczniki 2002 -2004


P.S
Jak zobaczylem literature to sie ladnie usmialem ;-)


pozdrawiam nivek...

Źródło: forum.ks-ekspert.pl/index.php?showtopic=22047


Temat: Najdłuższy wątek w historii
Ja też idę na konkurs z infy. W tamtym roku byłem finalistą, teraz celuje w laureata :D .


KONKURS INFORMATYCZNY

ETAP I
Wiadomości

1. W zakresie użytkowania i zastosowań komputerów:
• historia rozwoju informatyki i komputerów,
• zasady zapisywania liczb w systemach pozycyjnych: dwójkowym, dziesiętnym, szes-nastkowym,
• podstawowe korzyści i zagrożenia społeczne, ekonomiczne, zdrowotne wynikające z rozwoju informatyki oraz powszechnego dostępu do informacji,
• aspekty etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną da-nych, sposoby ochrony przed włamaniem do komputera,
• elementy komputera i zestawu komputerowego, ich funkcje, podstawowe parametry mające wpływ na szybkość pracy komputera,
• komputerowe systemy operacyjne, ich nazwy, podstawowe funkcje, praca z systemami typu MS-Windows,
• zasady nazywania plików i folderów oraz zasady zarządzania nimi,
• wirusy komputerowe, skutki ich działania, profilaktyka i ochrona antywirusowa,
• obszary wykorzystania multimediów, symulatorów.

2. W zakresie przetwarzania tekstu:
• funkcje edytora tekstu, przykładowe nazwy edytorów, kierunki ewolucji,
• zasady edycji dokumentów tekstowych, podstawowe operacje edycyjne,
• formatowanie czcionki, akapitu, dokumentu,
• wstawianie i formatowanie obiektów,
• tworzenie korespondencji seryjnej, drukowanie dokumentów.

3. W zakresie tworzenia i wykorzystania grafiki:
• programy do tworzenia grafiki komputerowej i obróbki zdjęć, ich nazwy i zastosowanie,
• zasady pracy z programem Paint i PowerPoint,
• zasady tworzenia prezentacji multimedialnej i pokazu slajdów,
• zasady wstawiania obiektów  i formatowania slajdów,
• znajomość narzędzi stosowanych w programie Paint i PowerPoint,

4. W zakresie zastosowania arkusza kalkulacyjnego do rozwiązania problemów z różnych dziedzin życia:
• pojęcie arkusza kalkulacyjnego, jego funkcje, nazwy programów wykorzystywanych ja-ko arkusze kalkulacyjne,
• elementy arkusza, zasady pracy z arkuszem,
• wprowadzanie, formatowanie, wyszukiwanie i sortowanie danych w arkuszu,
• zastosowanie formuł i funkcji,
• zasady tworzenia i formatowania wykresów, diagramów,
• drukowanie arkusza.

5. W zakresie zastosowania i tworzenia baz danych:
• pojęcie bazy danych, typy baz danych, ich funkcje, nazwy programów wykorzystywa-nych do tworzenia baz danych,
• budowa baz danych, typy danych umieszczanych w bazach, zasady wyszukiwania i przetwarzania informacji w bazach,
• tabele, formularze, zapytania, kwerendy, raporty – zasady ich tworzenia, formatowania oraz zastosowanie.

6. W zakresie wykorzystania sieci komputerowych:
• znajomość pojęć: sieci komputerowe, WAN, MAN, LAN, INTRANET, EXTRANET, IN-ERNET,
• elementy sieci komputerowej, ich funkcje i istotne parametry,
• urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych,
• usługi dostępne w Internecie – zakres ich zastosowania, zasady obsługi, względy bez-pieczeństwa,
• zasady pracy w sieci lokalnej i globalnej,
• zasady tworzenia stron internetowych w języku HTML,
• netykieta.

Umiejętności - zastosowanie wiadomości wskazanych w wymaganiach do rozwiązywania problemów.


ETAP II

Wiadomości

Obowiązują wiadomości z poprzedniego etapu rozszerzone o:

• pojęcie algorytmu, przykłady algorytmów rozwiązywania problemów, definiowanie sytuacji problemowej, zasady tworzenia algorytmów i zapisywania w języku potocznym w postaci schematu  blokowego, procedur, które może wykonać komputer,
• znajomość algorytmów liniowych i rozgałęzionych, iteracji i rekurencji,
• przykłady sortowania algorytmów: bąbelkowe, przez wybór, kubełkowe,
• zasady zapisywania algorytmów w języku Logo Komeniusz,
• zasady tworzenia stron internetowych w programie FrontPage,
• modelowanie i symulację.


Umiejętności

Obowiązują umiejętności z poprzedniego etapu rozszerzone o:

• tworzenie prezentacji multimedialnych, wykorzystanie obiektów w prezentacji,
• rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin przy pomocy edytora tekstu i grafiki, ar-kusza kalkulacyjnego,
• projektowanie i tworzenie przykładowych baz danych, drukowanie bazy danych lub jej elementów,
• tworzenie stron internetowych,
• analiza i tworzenie algorytmów,
• zapisywanie algorytmów w języku Logo Komeniusz.

Obowiązujące oprogramowanie:
Uczestnicy będą mieli do dyspozycji następujące oprogramowanie: system opera-cyjny MS-Windows, pakiet MS-Office, pakiet Internet Explorer, Front Page, Logo Komeniusz.

Literatura:

1. Mordaka M., Lipski J., Gulgowski M. ‟Informatyka 2000 podręcznik dla gimnazjum cz. 1 i 2”, Czarny Kruk – Bydgoszcz 2001,
2. Koba G. ‟Informatyka podstawowe tematy nie tylko dla gimnazjum”, Wydawnictwo Szkolne PWN – Warszawa-Wrocław 2000,
3. Bremer A., Sławik M. ‟Poznajemy informatykę –podręcznik dla gimnazjum”, Videograf Edukacja - Katowice 2002,
4. Jochemczyk W., Krajewska-Kranas I., Kranas W., Wyczółkowski M. ‟Lekcje z komputerem”, WSiP, Warszawa 2003
5. Nowak L. ‟Informatyka – Komputer 1-3 podręcznik”, MAC Edukacja – Kielce 2002.
6. BIBLIOTECZKA KOMPUTER ŚWIAT - Encyklopedia wiedzy komputerowej,  W-wa, li-piec 2003.
7. Czasopisma:
a. Komputer Świat – roczniki 2005-2006,
b. Komputer Świat – Ekspert – roczniki 2005-2006,
c. Komputer Świat –Twój Niezbędnik – roczniki 2005-2006.


Jeśli ktoś mógłby dać link do dobrego kursu Logo to będę wdzięczny, algorytmów nie trzeba z tym sobie poradzę.

Źródło: forum.idg.pl/index.php?showtopic=11384


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Sport strony