Protokoły przeglądu instalacji gazowej

Sport strony

Temat: w pewnym sensie zagubiony
Cytat:
Art. 62. 5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
widzimy, że aby sporządzić protokół z pomiarów potrzebne jest „D”.

I poraz kolejny widzimy że to NIEPRAWDA.
... o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2, JEST NAPISANE:
"okresowej kontroli ,co najmniej raz na 5 lat ...a więc po pierwsze uprawnienia D są potrzebne tylko w tym wypadku ( przeglądu 5-letniego) i dotyczą nie tylko pomiarów ale całej oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej. Poza tym nie jest powiedziane że pomiary musi wykonywać osoba robiąca przegląd budynku, może przeciez korzystać z pomiarów już wykonanych.
Drodzy Panowie!
Ocenę stanu technicznego budynku w zakresie budowlanym w trakcie przeglądu 5-letniego wykonuje osoba z uprawnieniami budowlanymi.
Do tej oceny potrzebny jest protokół z przeglądu kominów. Idąc Panów tokiem rozumowania osoba taka powinna biegać po dachu z kulą kominiarska i badać kominy.
Życzę zdrowia.
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=168Temat: Inst.gaz. pojazd sprowadzony i zarej.w PL brak dokum.na gaz

ja wpisuję w uwagach tylko GAZ a nr na butli porównuję z protokółem mają ię zgadzać.
No i nie do końca robisz dobrze - bo nr TDT'u powinien zostać umieszczony w rejestrze (patrz poprzednie posty).

Hipotetycznie (sprawa nie jest unormowana przepisami - brak jest dawnego załącznika dot. instalacji gazowej) - Klient jest u Ciebie na SKP na OBT, z gazem. Instalacja gazowa sprawna, auto też, podbijasz mu przegląd. Za 3 dni - dramat, jego auto wylatuje w powietrze, giną ludzie.

Pytanie: Jak obronisz się przed prokuratorem, jeśli wiadomi stwierdzą, że w autku była "lewa" instalacja, bez homologacji na zbiornik itp. (przełożona z innego auta na przykład) - i ona była winna tej sytuacji ?

Czemu ma służyć mój wywód ? Ano temu, że chciałbym Ci uświadomić, że część diagnostów jednak wszystkie możliwe do spisania parametry instalacji nanosi np. do programu i na tej podstawie w każdej chwili są w stanie powiedzieć wszystko o instalacji Klienta w kilka(naście) miesięcy po przeglądzie.
Dbanie o własne cztery litery - po prostu. Od przybytku głowa nie boli ...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=4350


Temat: Zabrany dowód za brak wbitego LPG w DR
Panowie, a jak wygłąda sytuacja gdy jest ważny przegląd, policja zabiera dowód rejestracyjny za brak wpisu w adnotacjach że w pojeździe jest zamontowana instalacja gazowa, gdy gaz w pojezdzie jest zamontowany juz od kilku lat, protokół TDT z badania butli jest ważny:? Jakie w takiej sytuacji przeprowadzamy badanie i ile pobieramy w cenniku?
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=7536


Temat: Zabytkowy z zagranicy z gazem
Witam, dzisiaj klient przyjechał i powiedział, że będzie chciał na zabytek przegląd, no więc ok. Chodzi o Mercedes-Benz W108 z 1970roku. Dałem mu wniosek o zabytek do wypełnienia na spokojnie. Pokazał papiery:
1. Karta ewidencji zabytków ruchomych techniki
2. Zaświadczenie o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków - karty ewidencyjnej ruchomych zabytków techniki Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi (ksero)
3.Dowód rejestracyjny holenderski
4. Opinia techniczno-historyczna sporządzona przez Rzeczoznawce samochodowego uprawnionego przez Ministerstwo Infrastruktury
5. Protokół z badania przez TDT zbiornika LPG

Na forum przeczytałem wszystkie tematy o zabytkach, ale nikt do końca nie odpowiedział dlatego chciałbym jeszcze raz je poruszyć.


Jak zauważyliście mam problem ponieważ jest to samochód sprowadzony z instalacją gazową. Instalacja jest stara, holenderska chyba.
A teraz proszę o pomoc:
1. Samochód jest z Holandii, wydaje mi się że od razu mogę wystawić protokół oceny stanu technicznego bez rejestracji w Polsce jako zwykły samochód, a następnie zabytek. Ale chciałbym się upewnić.
2. Co z tym gazem będzie, ponieważ w karcie ewidencji zabytków wpisane jest
Rodzaj silnika: Niskoprężny, etylina (o gazie nic nie ma)
3. Zgodnie z aktualnymi przepisami zabytkowy samochód z gazem podlega corocznym badaniom czy bezterminowo nie mogę tego odpowiednio zinterpretować, bardziej jestem przekonany do bezterminowo...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=7745


Temat: przekazanie dokuemntów problem z włascicielem

Budynek nie jest wspólnoty jako osoby ustawowej, lecz wszystkich właścicieli lokali. Są tam instalacje wspólne, ale są też instalacje indywidualne oraz grupowe. Właściciel każdej instalacji ma obowiązek o nią dbać, robić przeglądy okresowe, prowadzić dokumentację. Nie Wasz cyrk, nie Wasze małpy.

No to niech każdy właściciel robi, to co napisałeś, ale nie każdy właściciel prowadzi dokumentację całego budynku. Ta powinna być w biurze wspólnoty. Instalacja gazowa nie jest kablem od internetu i moim zdaniem powinna być opisana w dokumentach wspólnoty. Można grzecznie poprosić właścicieli instalacji o kopię np. projektu czy też protokołu odebrania, aby było wiadomo, którędy biegną rurki i gdzie jest przyłącze. Nie przeszkadza to temu, aby właściciele instalacji byli odpowiedzialni za nią i jej przeglądy.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=5245


Temat: Sprawność oświetlenia ewakuacyjnego - protokół

Niestety, mam odmienną opinię w tej sprawie. A wynika ona wprost z przepisu ustawy Prawo Budowlane, art. 62, ust. 5.
Oto, ten artykuł 62:
5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2, p o w i n n y przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Słowo: powinny, nie oznacza: musi, ani: mogą jedynie i w tym tkwi szkopuł.
Sprawa jest do wyjaśnienia, dlatego są również uznawane protokoły kontrolno- pomiarowe wystawiane przez osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne E z wyżej wymienionymi uprawnieniami.
Obecnie osoby, które posiadają świadectwa kwalifiakcyjne typu E z uprawnieniami kontrolno-pomiarowymi mogą dokonać takiego przeglądu, wystawić protokół i podpisać. Dodatkowo taki protokół powinien jednak potwierdzić ktoś, kto ma uprawnienia kontrolno-pomiarowe w świadectwie kawalifikacyjnym typu D, będzie to wtedy dokładnie zgodne z przepisami prawa budowlanego.
w związku z powyższym, takiego przeglądu może dokonać osoba z uprawnieniami D pod warunkiem, iż posiada zakres kontrolno-pomiarowy.
Pozdrawiam.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=2002


Temat: ROCZNY PRZEGLĄD GAZOWY
1. Do dokonywania przeglądów instalacji gazowych jest uprawniona osoba posiadająca uprawnienia energetyczne D, tzn. do dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Uprawnienia te są nadawane na mocy ustawy Prawo energetyczne, nadają je komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa URE.

Osoba, która przyjdzie do Ciebie wykonywać przegląd musi posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne (uprawnienia D,E są ważne przez 5 lat).

2. Zarząd ma zapewnić wykonanie przeglądu, a po przeglądzie zgromadzić protokoły pokontrolne. Ma również obowiązek zapoznać się z wynikami kontroli, a w szczególności z ewentualnymi zaleceniami dot. dalszego postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości, a w końcu zastosować się do tych zaleceń.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1478


Temat: Przegląd wentylacji i urz. gazowych

Na to facet z "Gazowni" powiedział,
że ten protokół powininen być u niej w mieszkaniu, a nie u "zarządcy"
czy tam "przewodniczącego".

Protokół przeglądu np. instalacji gazowej danego lokalu powinien mieć również jego właściciel. Swego czasu też otrzymałam taką informację od pracowników "gazowni".


Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=96


Temat: Badanie szczelności pieca gazowego w mieszkaniu
Biedni petenci sądowi:(Ale mamy biegłych w Polsce, norm nie znają.
Następne pytania:
Jak powinien wyglądać protokół przeglądu instalacji gazowej w mieszkaniach?
Poniżej scan protokołu i pytanie. Czy na jego podstawie można uznac, ze w mieszkaniu przeprowadzono kontrolę?
Czy prawdą jest, ze osoba wykonująca ww. kontrole musi być członkiem;) Izby Inżynierów?
Czy do protokołu muszą być dołączone dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez osobę kontrolującą i dokument poświadczaący przynależność do Izby Inżynierów?

Oto protokół

Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=5070


Temat: Zakończenie budowy - papierki?
Witam wszystkich, jestem skołowany przez urzędasów.
Zakończyłem przebudowę i remont budynku mieszkalnego, na który mam pozwolenie na budowę.
Dostałem do wypełnienia zawiadomienie o zakończeniu budowy, w którym napisane jest co powinienem załaczyć jako inwestor do zawiadomienia.
Przedstawię te, które mnie nurtują:
"pkt 3) decyzja lub zaświadczenie o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym", przecież mój dom już stał wcześniej i miał już nadany nr, więc powinien im chyba wystarczyć do wglądu akt notarialny?
"pkt. 6) protokoły badań i sprawdzeń:
- protokól przeglądu kominiarskiego
- protokól odbioru instalacji gazowej oraz próby jej szczelności,
Takie protokoły sporządzane były w poprzednim roku przy zgłoszeniu zakończenia budowy instalcji gazowej, na którą robiłem oddzielny projekt i zgłosiłem zakończenie budowy instalcji zgodnie z przpisami? Urzędasy mówią mi że muszę ponownie robić, przecież to bezsensu.
pkt.9) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami , odbioru wykonanych przyłączy
Kupująć budynek miałem już wodę z własnego ujęcia, szambo, elektryczność, instalację gazową budowałem oddzielnie, więc chyba nic im nie powinienem dostarczać.

Pomóżcie, bo sam już nie wiem jak mam z nimi rozmawiać.

Pozdr
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=145368


Temat: agregat prądotwórczy, a dom

...

Powiedz, jakie Ty przeglądy swojej nowej chałupy będziesz robił conajmniej raz na 5 lat?
Sprawdzam wentylację, sprawdzam gaz, sprawdzam piorunochron i przy okazji stan pokrycia dachu i instalację antenową (skoro już na dachu jestem) , sprawdzam instalację elektryczną. Sprawdzam połączenia piorunochronu w zasadzie non stop bo są na wierzchu i je widać uziomu nie sprawdzam bo mam fundamentowy.
Robię to samemu bo osoby które to robiły wcześniej (wszystkie bez wyjatku) odwalały kaszanę. Przykładowo jak można sprawdzić wentylacje grawitacyjną w budynku jednorodzinnym bez wchodzenia na dach i upewnieniu się że ptaszki sobie nie uwiły gniazdka w kominie, albo sprawdzić szczelność inst. gazowej bez wkładania czujnika pod blat płyty gazowej ( bo się nie chce ) a specjalnie do tego zrobiłem dostęp. Wentylację sprawdzam w zasadzie w sposób ciągły bo czyszczę siatki na kratkach raz na 3 miesiące a raz na rok wchodzę na dach i sprawdzam wszystko to co na dachu. Uważam że moja własna kontrola że jest dużo lepsza od tych płatnych. Bo kontrola techniczna jest nie po to aby był papier (protokół) tylko po to aby budynek nie powodował zagrożenia.
Pozdrawiam
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=69705


Temat: papierki jakie trzeba miec
Najlepszym rozwiązaniem jest trzymanie wszystkich papierów jakie udało ci się zgromadzić. Jednak złym rozwiązaniem jest pokazywanie tych wszystkich papierów. Trzymaj papiery, bo to dla twojego dobra. Ty będziesz bowiem decydował kiedy dane papiery wykorzystać i przeciw komu.

Przykład

W USA ostatnio głośno było o odszkodowaniach firm tytoniowych wypłacanych nałogowym palaczom. W wielkim skrócie wyglądało to tak, że trzeba było udowodnic, że od np. 30 lat pali się papierosy danej firmy i dostawało się od tej firmy odszkodowanie. (To wielki uproszczenie, ale nie chodzi o to żeby rozpisywać sie tutaj na temat odszkodowań). Ale jak najlepiej udowodnić że się paliło dane papiery? Oczywiście pokazując rachunki.

Przykład ten dobitnie pokazuje, że dla własnego dobra powinniśmy trzymać wszystko. Może bowiem się okazać za 30 lat, że to z czego zbudowaliśmy dom to rakotwórczy badziew, ale w chwili obecnej o tym nie wiedziano. Łatwiej wtedy uzyskać odszkodowanie.
Mam także nadzieje że wysokość ewentualnych odszkodowań będzie powoli dążyć do tej, która jest w Ameryce bo obecne odszkodowania to "śmiech na sali".

Jeśli chodzi o najłatwiejsze do przewidzenia kontrole to uważam, że na chwilę obecną należy trzymać:
- faktury za wywóz nieczystości płynnych
- faktury za wywóz śmieci
- faktury za zakup drzewa do kominka
- protokoły przeglądu instalacji gazowych, kominiarskich i innych
- inne

Pozdrawiam
Źródło: betaforum.muratordom.pl/showthread.php?t=29923


Temat: Mieszkanie komunalne - do kogo należy naprawa rur gazowych?

  Jakbym nie zapłacił to by mi licznik wykręcili, a potem żeby zamontować to z tego co mówili (plotowali) znajomi też troche kosztuje.

Może pokażę skany:

protokół z przeglądu instalacji gazowej:
http://img217.imageshack.us/img217/4512/img7950p.jpg

pismo które przyszło z urzędu, na samym dole notka fachowca ktory dzisiaj przyszedł i sprawdzil instalacje i wziął kase:
http://img217.imageshack.us/img217/4139/img7951p.jpg
Jest tu napisane że usuniecie usterek należy do najemcy. Wg artykułu chyba tego niżej który zacytowałem należy jednak do wynajmującego. No i czy oni mogli sobie tak sami ustalić że to ja ponosze koszty czy powinni zastosować się do poniższej ustawy?:
Cytat:
Art. 6a
3) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:
a) napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody - bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej - z wyjątkiem osprzętu

W mieszkaniach znajomych ze spółdzielni to spółdzielnia dokonuje wszelkich napraw, natomiast tutaj w przypadku komunalnego to takie jakieś dziwne rzeczy się dzieją.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=121708


Temat: Zakończenie budowy - papierki????
Zakończenie budowy - papierki????
  Witam wszystkich, jestem skołowany przez urzędasów.
Zakończyłem przebudowę i remont budynku mieszkalnego, na który mam pozwolenie na budowę.
Dostałem do wypełnienia zawiadomienie o zakończeniu budowy, w którym napisane jest co powinienem załaczyć jako inwestor do zawiadomienia.
Przedstawię te, które mnie nurtują:
"pkt 3) decyzja lub zaświadczenie o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym", przecież mój dom już stał wcześniej i miał już nadany nr, więc powinien im chyba wystarczyć do wglądu akt notarialny?
"pkt. 6) protokoły badań i sprawdzeń:
- protokól przeglądu kominiarskiego
- protokól odbioru instalacji gazowej oraz próby jej szczelności,
Takie protokoły sporządzane były w poprzednim roku przy zgłoszeniu zakończenia budowy instalcji gazowej, na którą robiłem oddzielny projekt i zgłosiłem zakończenie budowy instalcji zgodnie z przpisami? Urzędasy mówią mi że muszę ponownie robić, przecież to bezsensu.
pkt.9) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami , odbioru wykonanych przyłączy
Kupująć budynek miałem już wodę z własnego ujęcia, szambo, elektryczność, instalację gazową budowałem oddzielnie, więc chyba nic im nie powinienem dostarczać.

Pomóżcie, bo sam już nie wiem jak mam z nimi rozmawiać.

Pozdr
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=76237


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Sport strony